odlévání betonu do polyuretanových matric

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA BETONOVÝCH OTISKŮ PATERNŮ Z POLYURETANOVÝCH MATRIC

Moderní vzory na tenkostěnných vysokopevnostních sklocementových obkladech s 3D paterny. 

Proč pryžové matrice?

Díky moderní technologii speciálních polyuretanů s různou tvrdostí a elasticitou je dnes možné získat velkoformátové otisky do betonu s obrátkovostí v řádu desítek (opakování užití formy).

Kde se používají?

V naší výrobě tyto do těchto matrice odléváme unikátní 3D reliéfy pohledových betonů.

Kde najdou uplatnění tyto odlitky?

Největší využití nacházejí při opláštění budov, různých obkladech, zahradní architektuře a uměleckých dílech .

Kolik stojí m2?

2.000 - 15.000,- (?) Cenu určuje velikost zakázky v závislosti na počtech opakování odlití ve stejné formě, použitá směs betonu, povrchová úprava, kotvení atd.

UKÁZKY BETONOVÝCH PATERNŮ Z PRYŽOVÝCH MATRIC

Vyrobíme Vám matrici dle Vašeho vzoru nebo si vyberete z nabídky RECKLI